Back

The length of the road network in Mikkeli

The length of the road network in Mikkeli, years 2016 and 2018. Data include main roads, smaller streets and private roads. Data is available every second year between 2003-2018. Year 2016 and 2018 extracted to this file.

"Tie- ja katuverkon pituudet on laskettu Digiroad-aineiston perusteella. Tapauksissa, joissa moniajoratainen väylä on tallennettu Digiroad-aineistoon useana viivana, on kustakin väylästä valittu pituuden laskentaan vain yhtä kaistaa kuvaava viiva. Digiroad on kansallinen tietojärjestelmä, johon on koottu koko Suomen tie- ja katuverkon tarkat sijainnit sekä tärkeimmät ominaisuustiedot. Digiroadin tietojen lähteitä ovat Maanmittauslaitos, kunnat, Liikennevirasto sekä muut viranomaiset. Digiroad-aineiston kattavuudessa voi olla eroja tietojen alkuperäislähteestä, alueesta tai väylätyypistä riippuen."

Associated space

Mikkeli

Attachment(s)


Something wrong with this information? Report errors here.