Data contribution hub

Feature Property
Document name Municipal planning framework 2019
File size 860.5 KB
Layer name komplan_rammer_265
Coordinate reference system European_Terrestrial_Reference_System_1989
PROJCS ETRS89 / UTM zone 32N
AUTHORITY EPSG
SPHEROID GRS 1980
UNIT metre
View raw data
     PROJCS["ETRS89 / UTM zone 32N",
  GEOGCS["ETRS89",
    DATUM["European_Terrestrial_Reference_System_1989",
      SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,
        AUTHORITY["EPSG","7019"]],
      AUTHORITY["EPSG","6258"]],
    PRIMEM["Greenwich",0,
      AUTHORITY["EPSG","8901"]],
    UNIT["degree",0.0174532925199433,
      AUTHORITY["EPSG","9122"]],
    AUTHORITY["EPSG","4258"]],
  PROJECTION["Transverse_Mercator"],
  PARAMETER["latitude_of_origin",0],
  PARAMETER["central_meridian",9],
  PARAMETER["scale_factor",0.9996],
  PARAMETER["false_easting",500000],
  PARAMETER["false_northing",0],
  UNIT["metre",1,
    AUTHORITY["EPSG","9001"]],
  AXIS["Easting",EAST],
  AXIS["Northing",NORTH],
  AUTHORITY["EPSG","25832"]]
    
 • Check general info
 • Classify columns
 • Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
 • ID
 • Uploaded by
  Cecilie Glarborg
 • Type
  Polygon
 • Properties
  185
 • Items
  550
 • Assigned to
  Carolin Bellstedt

Shapefile content

Only the first 100 items are shown. In total, there are 550 items in your shapefile
oid id planid objektkode komplan_id komtil_id plantype plannavn plannr distrikt anvgen fzone zone datoforsl datovedt datoaflyst datoikraft datostart datoslut saflysdato datooprt datoopdt planstatus komnr doklink datoattr datogeom minmiljo maxmiljo notanvgen notomranv notbebygom notophold notmiljo notinfras notzone notlokalp notat dataprod digigrundl digigrundd anvendelse zonestatus fremtidigz sforhold minuds bebygpct bebygpctaf eareal earealh m3_m2 m3_m2h maxbygnhjd maxetager bebygpctar iomfangreg iudstykreg vindbeskri udstykforb sforaktuel anvspec1 bygpct1 bygpcth1 eareal1 earealh1 m3_m21 m3_m2h1 maxbhjd1 maxetage1 bygpctar1 minuds1 udstykfb1 anvspec2 bygpct2 bygpcth2 eareal2 earealh2 m3_m22 m3_m2h2 maxbhjd2 maxetage2 bygpctar2 minuds2 udstykfb2 anvspec3 bygpct3 bygpcth3 eareal3 earealh3 m3_m23 m3_m2h3 maxbhjd3 maxetage3 bygpctar3 minuds3 udstykfb3 anvspec4 bygpct4 bygpcth4 eareal4 earealh4 m3_m24 m3_m2h4 maxbhjd4 maxetage4 bygpctar4 minuds4 udstykfb4 anvspec5 bygpct5 bygpcth5 eareal5 earealh5 m3_m25 m3_m2h5 maxbhjd5 maxetage5 bygpctar5 minuds5 udstykfb5 anvspec6 bygpct6 bygpcth6 eareal6 earealh6 m3_m26 m3_m2h6 maxbhjd6 maxetage6 bygpctar6 minuds6 udstykfb6 anvspec7 bygpct7 bygpcth7 eareal7 earealh7 m3_m27 m3_m2h7 maxbhjd7 maxetage7 bygpctar7 minuds7 udstykfb7 anvspec8 bygpct8 bygpcth8 eareal8 earealh8 m3_m28 m3_m2h8 maxbhjd8 maxetage8 bygpctar8 minuds8 udstykfb8 anvspec9 bygpct9 bygpcth9 eareal9 earealh9 m3_m29 m3_m2h9 maxbhjd9 maxetage9 bygpctar9 minuds9 udstykfb9 anvspec10 bygpct10 bygpcth10 eareal10 earealh10 m3_m210 m3_m2h10 maxbhjd10 maxetage10 bygpctar10 minuds10 udstykfb10 abestem1 abestem2 abestem3 vvmredeg geomfrakom
1048178.0 1048178 1165806 10 1165801 10.1 Kommuneplantillæg 17 Vejmaterialevirksomhed ved Svogerslev med forslag til VVM m.m. 4.J.2 Rammeplan 4. Vestbyen, rammeområde 4.J2 81 2 2 20090325 20091007 20091007 20090403 20090608 2009/04/03 13:00:00.746 2017/08/23 15:07:07.984 V 265 https://dokument.plandata.dk/12_1165801_DRAFT_1238755427146.pdf 20090403 Technical facilities Landzone Landzone true true false 1 false
1357458.0 1357458 4020802 10 3964734 10.1 VVM - Jyllinge Nordmark 1 11 1 20160603 20171129 20171201 20160603 20160729 2018/01/04 11:19:37.191 2019/05/07 13:43:14.802 V 265 https://dokument.plandata.dk/12_3964734_1515061177193.pdf 20190507 20180114 Residential area Byzone true true false 1100 2 false
1485111.0 1485111 9633203 10 9631966 10.1 Svogerslev idrætsanlæg 4.F.14 Roskilde Vest 51 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:38.026 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til rekreativt grønt område og offentlige formål. Området må bebygges med de for dets drift nødvendige bygninger Recreational area Byzone 1.0 false true false 5110 7100 false
1485112.0 1485112 9633234 10 9631966 10.1 Gadstrup gl. idrætsplads 5.F.2 Gadstrup 51 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:38.131 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til idrætsanlæg samt rekreative og offentlige formål. Området må bebygges med de for dets drift nødvendige bygninger og til rekreativ brug Recreational area Byzone 5.0 1.0 false true false 5110 5120 7100 false
1485113.0 1485113 9633246 10 9631966 10.1 Jyllinge, offentlige formål, renseanlæg mv. ved Byskellet 8.D.4 Jyllinge 81 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:38.219 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til offentige formål : renseanlæg. Byrådet kan dog for enkeltstående tekniske anlæg (master o.l.) tillade en større højde, når det er nødvendigt af hensyn til den pågældende funktion. Technical facilities Byzone 30 1 8.5 1.5 false true false 7100 8130 false
1485114.0 1485114 9633261 10 9631966 10.1 Tjørnegårdsvej 4.BE.10 Roskilde Vest 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:38.291 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til etageboligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten er angivet for et delområde under et. Der skal sikres udendørs opholdsarealer til områdets brugere, fortrinsvis på terræn. Residential area Byzone 50 1 4.0 false true false 1130 false
1485115.0 1485115 9633299 10 9631966 10.1 Sankt Hans Gade 4.BE.4 Roskilde Vest 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:38.344 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til etageboligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten er angivet for et delområde under et. Der skal sikres udendørs opholdsarealer til områdets brugere, fortrinsvis på terræn. Residential area Byzone 50 1 4.0 false true false 1130 false
1485116.0 1485116 9633342 10 9631966 10.1 Viby Å - parkområde 6.F.265 Viby 51 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:38.395 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til rekreativt grønt område med mulighed for etablering af cirkusplads, nyttehaver og mindre anlæg til offentlige formål. Området skal friholdes for bebyggelse, dog kan der ske opførsel af mindre bygninger, som er nødvendige for brugen af området Recreational area Byzone 8.5 1.0 false true false 5110 5111 7140 false
1485117.0 1485117 9633364 10 9631966 10.1 Snoldelev Bygade - offentlige formål 5.D.345 Gadstrup 71 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:38.485 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Områdets udlægges til offentlige formål: ældreegnede boliger, bibliotek og sognegård mv. Area for public purposes Byzone 40 1 8.5 false true false 1100 7100 7140 7160 false
1485118.0 1485118 9633424 10 9631966 10.1 Møllehusvej 4.BE.9 Roskilde Vest 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:38.568 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til etageboligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten er angivet for et delområde under et. Der skal sikres udendørs opholdsarealer til områdets brugere, fortrinsvis på terræn. Residential area Byzone 50 1 4.0 false true false 1130 false
1485119.0 1485119 9633439 10 9631966 10.1 Sandvejen, idrætsanlæg 3.F.14 Roskilde Syd 51 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:38.615 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til rekreativt grønt område samt offentlige formål, som park, boldbaner og lignende. Området må bebygges med de for dets drift nødvendige bygninger Recreational area Byzone 1.0 false true false 5110 5120 7100 false
1485120.0 1485120 9633493 10 9631966 10.1 Kumlehusvej - husmandsudstykning 6.BL.257 Viby 91 2 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:38.687 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til landbrug og åben-lav boligbebyggelse. Land area Landzone 25 1 7.5 1.5 false true false 1110 9110 false
1485121.0 1485121 9633567 10 9631966 10.1 Jyllinge - offentlige formål, kultur-, sports- og fritidsområde ved Spraglehøj 8.D.3 Jyllinge 71 4 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:38.805 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til offentlige formål: sports- og idrætsanlæg, ikke støjende rekreative anlæg og undervisnings- og kulturanlæg, fritids- og kulturhus samt naturgård og brandstation. Fritids- og kulturhuset skal placeres inden for byzoneafgræns Byrådet kan dog for et scenetårn samt for enkeltstående tekniske anlæg (master o.l.) tillade en større højde, når det er nødvendigt af hensyn til den pågældende funktion. Area for public purposes Byzone og landzone 10 1 10.0 2.0 false true false 5120 6110 7100 7140 7150 false
1485122.0 1485122 9633569 10 9631966 10.1 Tjørnegårdsskolen, idrætsanlæg 4.F.2 Roskilde Vest 51 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:38.901 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til rekreativt grønt område og offentlige formål. Området må bebygges med de for dets drift nødvendige bygninger Recreational area Byzone 1.0 false true false 5110 7100 false
1485123.0 1485123 9633605 10 9631966 10.1 Æblehaven/Ejboparken/ Ringstedvej 4.BE.7 Roskilde Vest 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:38.984 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til etageboligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten er angivet for et delområde under et. Der skal sikres udendørs opholdsarealer til områdets brugere, fortrinsvis på terræn. Residential area Byzone 50 1 4.0 false true false 1130 false
1485124.0 1485124 9633635 10 9631966 10.1 Dommervænget - rekreativt område 3.F.1 Roskilde Syd 51 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:39.035 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til rekreativt grønt område. Området må bebygges med bygninger til fællesformål for områdets beboere, eks.vis beboerhus Eksisterende beplantning skal såvidt muligt bevares. Recreational area Byzone 5 4 1.0 false true false 5110 false
1485125.0 1485125 9633656 10 9631966 10.1 Bymarken - svømmehal 3.D.5 Roskilde Syd 71 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:39.077 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til offentlige formål, svømmehal, friareal, vandtårn, restaurant o.l. Bebyggelsesprocenten er eksklusiv vandtårnet.For vandtårnets vedkommende skal den eksisterende højde på ca. 37 m fastholdes med mindre særlige hensyn gør sig gældende. Area for public purposes Byzone 40 1 12.0 false true false 4180 5115 5120 7100 8110 false
1485126.0 1485126 9633199 10 9631966 10.1 Kristianslund 4.BT.5 Roskilde Vest 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:39.171 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til tæt-lav boligbebyggelse, med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal, o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning, samt liberale erhverv. Residential area Byzone 40 4 3.0 false true false 1120 3110 4130 5115 7100 false
1485127.0 1485127 9633610 10 9631966 10.1 Himmelev Bygade 2.B.11 Roskilde Nord 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:39.261 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til åben-lav boligbebyggelse og tæt-lav bebyggelse med mulighed for indpasning af offentlige formål (institutioner, friareal, o.l.) og butikker til kvarterets daglige forsyning samt evt. liberale erhverv. Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige 30 for parcelhuse og 35 for tæt-lav bebyggelse.For ejendomme, der fastlægges til butikker eller institutioner, må bebyggelsesprocenten ikke overstige 45. Residential area Byzone 1.5 false true false 1110 30 2 1120 35 2 3110 4130 4135 45 2 5115 7100 45 2 false
1485128.0 1485128 9633369 10 9631966 10.1 Egegårdsvej 2.B.12 Roskilde Nord 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:39.382 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til åben-lav boligbebyggelse og tæt-lav bebyggelse med mulighed for indpasning af offentlige formål (institutioner, friareal, o.l.) og butikker til kvarterets daglige forsyning samt evt. liberale erhverv. Residential area Byzone 1.5 false true false 1110 30 3 1120 35 3 3110 4130 4135 45 3 5115 7100 45 3 false
1485129.0 1485129 9633230 10 9631966 10.1 Thorsminde 2.B.2 Roskilde Nord 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:39.499 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal, o.l.) samt evt. liberale erhverv. Residential area Byzone 3.0 false true false 1100 1110 30 1 1120 40 3 3110 5115 7100 false
1485130.0 1485130 9633425 10 9631966 10.1 Kongebakken 2.BE.1 Roskilde Nord 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:39.606 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til boligformål - etageboligbebyggelse - med mulighed for indpasning af offentlige formål (f.eks. institutioner, friarealer o.lign.) og lokalbutikker til områdets daglige forsyning, samt liberale erhverv. Der skal sikres udendørs opholdsarealer til områdets brugere, fortrinsvis på terræn. Residential area Byzone 50 3 4.0 false true false 1100 1130 3110 4130 5115 7100 false
1485131.0 1485131 9633626 10 9631966 10.1 Langagervej 2.BP.10 Roskilde Nord 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:39.712 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til boligformål - åben-lav boligbebyggelse - med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning samt liberale erhverv. Residential area Byzone 30 3 2.0 false true false 1100 1110 3110 4130 45 3 5115 7100 45 3 false
1485132.0 1485132 9633498 10 9631966 10.1 Rørholm 2.BP.13 Roskilde Nord 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:39.817 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til boligformål - åben-lav boligbebyggelse - med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning samt liberale erhverv. Residential area Byzone 30 3 2.0 false true false 1100 1110 3110 4130 45 3 5115 7100 45 3 false
1485133.0 1485133 9633262 10 9631966 10.1 Egebjerg 2.BP.14 Roskilde Nord 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:39.929 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til boligformål - åben-lav boligbebyggelse - med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning samt liberale erhverv. Residential area Byzone 30 3 2.0 false true false 1100 1110 3110 4130 45 3 5115 7100 45 3 false
1485134.0 1485134 9633309 10 9631966 10.1 Veddelev, Brovej 2.BP.17 Roskilde Nord 11 4 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:40.044 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til boligformål - åben-lav boligbebyggelse - med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning samt liberale erhverv. Området forbliver landzone. Der henvises til de generelle rammebestemmelser for bydelen. Residential area Byzone og landzone 30 3 2.0 false true false 1100 1110 3110 4130 45 3 5115 7100 45 3 false
1485135.0 1485135 9633410 10 9631966 10.1 Fuglebakken 2.BP.3 Roskilde Nord 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:40.153 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til boligformål - åben-lav boligbebyggelse - med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning samt liberale erhverv. Residential area Byzone 30 3 2.0 false true false 1100 1110 3110 4130 45 3 5115 7100 45 3 false
1485136.0 1485136 9633517 10 9631966 10.1 Byageren 2.BP.5 Roskilde Nord 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:40.257 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til boligformål - åben-lav boligbebyggelse - med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning samt liberale erhverv. Residential area Byzone 30 3 2.0 false true false 1100 1110 3110 4130 45 3 5115 7100 45 3 false
1485137.0 1485137 9633522 10 9631966 10.1 Sognevej 2.BP.7 Roskilde Nord 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:40.367 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til boligformål - åben-lav boligbebyggelse - med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning samt liberale erhverv. Residential area Byzone 30 3 2.0 false true false 1100 1110 3110 4130 45 3 5115 7100 45 3 false
1485138.0 1485138 9633221 10 9631966 10.1 Haraldskær 2.BT.10 Roskilde Nord 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:40.479 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til udlægges til tæt-lav boligbebyggelse, med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal, o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning, samt liberale erhverv. Residential area Byzone 40 1 2.0 false true false 1120 3110 4130 5115 7100 false
1485139.0 1485139 9633603 10 9631966 10.1 Egelund, Havslunde og Skovlyst 2.BT.11 Roskilde Nord 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:40.609 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til tæt-lav boligbebyggelse, med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal, o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning, samt liberale erhverv. Residential area Byzone 40 1 2.0 false true false 1120 3110 4130 5115 7100 false
1485140.0 1485140 9633289 10 9631966 10.1 Knolden 2.BT.13 Roskilde Nord 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:40.728 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til tæt-lav boligbebyggelse, med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal, o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning, samt liberale erhverv. Residential area Byzone 40 1 2.0 false true false 1120 3110 4130 5115 7100 false
1485141.0 1485141 9633219 10 9631966 10.1 Egegårdsparken 2.BT.14 Roskilde Nord 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:40.835 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til tæt-lav boligbebyggelse, med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal, o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning, samt liberale erhverv samt åben-lav bebyggelse (parcelhuse på små Residential area Byzone 40 1 2.0 false true false 1110 1120 3110 4130 5115 7100 false
1485142.0 1485142 9633212 10 9631966 10.1 Børnehøjen 2.BT.15 Roskilde Nord 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:40.946 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til tæt-lav boligbebyggelse, med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal, o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning, samt liberale erhverv samt åben-lav bebyggelse (parcelhuse på små Residential area Byzone 40 1 2.0 false true false 1110 1120 3110 4130 5115 7100 false
1485143.0 1485143 9633428 10 9631966 10.1 Himmelev (Gammel skole) 2.BT.16 Roskilde Nord 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:41.061 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til tæt-lav boligbebyggelse, med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal, o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning, samt liberale erhverv. Residential area Byzone 40 1 2.0 false true false 1120 3110 4130 5115 7100 false
1485144.0 1485144 9633589 10 9631966 10.1 Terrasserne 2.BT.17 Roskilde Nord 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:41.155 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til tæt-lav boligbebyggelse, med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal, o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning, samt liberale erhverv. Residential area Byzone 40 1 2.0 false true false 1120 3110 4130 5115 7100 false
1485145.0 1485145 9633571 10 9631966 10.1 Ved Børnehøjen 2.BT.18 Roskilde Nord 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:41.252 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til tæt-lav boligbebyggelse og parcelhusbebyggelse med mulighed for indpasning af offentlige formål og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning samt evt. liberale erhverv. Residential area Byzone 2.0 false true false 1110 30 3 1120 40 4 3110 4130 7100 false
1485146.0 1485146 9633650 10 9631966 10.1 Boliger ved Ibsgården og H.H. Kocksvej 2.BT.19 Roskilde Nord 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:41.342 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til boligbebyggelse, med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal, o.l.) Residential area Byzone 40 2 3.0 false true false 1100 5115 7100 false
1485147.0 1485147 9633338 10 9631966 10.1 Valhalvej/Haraldsborgvej 2.BT.2 Roskilde Nord 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:41.411 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til tæt-lav boligbebyggelse, med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal, o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning, samt liberale erhverv. Residential area Byzone 40 1 2.0 false true false 1120 3110 4130 5115 7100 false
1485148.0 1485148 9633350 10 9631966 10.1 Løvsangerparken 2.BT.3 Roskilde Nord 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:41.512 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til tæt-lav boligbebyggelse, med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal, o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning, samt liberale erhverv. Residential area Byzone 40 1 2.0 false true false 1120 3110 4130 5115 7100 false
1485149.0 1485149 9633620 10 9631966 10.1 Ternehaven 2.BT.4 Roskilde Nord 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:41.607 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til tæt-lav boligbebyggelse, med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal, o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning, samt liberale erhverv. Residential area Byzone 40 1 2.5 false true false 1120 3110 4130 5115 7100 false
1485150.0 1485150 9633550 10 9631966 10.1 Haraldsborgvej 2.BT.6 Roskilde Nord 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:41.699 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til tæt-lav boligbebyggelse, med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal, o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning, samt liberale erhverv. Residential area Byzone 40 1 2.0 false true false 1120 3110 4130 5115 7100 false
1485151.0 1485151 9633524 10 9631966 10.1 Ibsgården - Nord 2.BT.7 Roskilde Nord 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:41.793 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til tæt-lav boligbebyggelse, med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal, o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning, samt liberale erhverv. Residential area Byzone 40 1 2.0 false true false 1120 3110 4130 5115 7100 false
1485152.0 1485152 9633233 10 9631966 10.1 Ibsgården - Syd 2.BT.8 Roskilde Nord 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:41.891 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til tæt-lav boligbebyggelse, med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal, o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning, samt liberale erhverv. Der skal fastlægges bestemmelser om udformning af et fælles grønt område. Området skal knyttes sammen med det grønne område nord for Bernadottegården og Frøbelhøjskolen. Residential area Byzone 40 1 2.0 false true false 1120 3110 4130 5115 7100 false
1485153.0 1485153 9633659 10 9631966 10.1 Klostermarkskolen 2.D.1 Roskilde Nord 71 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:42.004 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til offentlige og private fællesanlæg: skole, børne- og ældreinstitutioner, kirke og kirkegård, bibliotek, sociale institutioner, administration (stat, kommune), sygehus, offentligt værk, universitet, forsøgsanlæg, teater, traf Area for public purposes Byzone 40 1 2.0 false true false 1160 7110 7120 7133 7140 7160 8180 false
1485154.0 1485154 9633422 10 9631966 10.1 Himmelev Skole 2.D.10 Roskilde Nord 71 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:42.159 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til offentlige og private fællesanlæg: skole, børne- og ældreinstitutioner, kirke og kirkegård, bibliotek, sociale institutioner, administration (stat, kommune), sygehus, offentligt værk, universitet, forsøgsanlæg, teater, traf Area for public purposes Byzone 40 1 2.0 false true false 1160 7110 7120 7133 7140 7160 8180 false
1485155.0 1485155 9633371 10 9631966 10.1 Veddelev Bygade 2.D.16 Roskilde Nord 71 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:42.275 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til offentlige og private fællesanlæg: skole, børne- og ældreinstitutioner, kirke og kirkegård, bibliotek, sociale institutioner, administration (stat, kommune), sygehus, offentligt værk, universitet, forsøgsanlæg, teater, traf Der skal fastsættes bestemmelser om udformning af veje, stier, belysning og beplantning. Area for public purposes Byzone 40 2 1.5 false true false 1160 7100 7110 7120 7133 7140 7160 8180 false
1485156.0 1485156 9633411 10 9631966 10.1 Baldersvej - Sociale institutioner m.v. 2.D.2 Roskilde Nord 71 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:42.407 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til offentlige og private fællesanlæg: skole, børne- og ældreinstitutioner, sociale institutioner, administration (stat, kommune), uddannelsescenter, kursuscenter, kollegium, ældrecenter o.l. samt mulighed for anvendelse til liber For åben-lav boligbebyggelse på ejendommen 22de Klostermarken, Roskilde Jorder, må bebyggelsesprocenten ikke overstige 35 og ny bebyggelse må ikke overstige 2 etager. Area for public purposes Byzone 40 1 2.5 false true false 1100 1110 35 2 2.0 1120 7100 7110 7133 false
1485157.0 1485157 9633611 10 9631966 10.1 Østre Kirkevej - kirkegård 2.D.22 Roskilde Nord 71 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:42.510 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til offentlige formål - kirkegård og park. Området må bebygges med de for områdets drift nødvendige bygninger. Area for public purposes Byzone true true false 5110 7100 7160 false
1485158.0 1485158 9633398 10 9631966 10.1 Klosterengen - Østre Kirkegård 2.D.23 Roskilde Nord 71 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:42.580 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til offentlige formål: kirkegård og grønt område. Området kan bebygges med de for områdets drift nødvendige bygninger. Area for public purposes Byzone true true false 5115 7100 7160 false
1485159.0 1485159 9633362 10 9631966 10.1 Haraldsborgvej - institution 2.D.3 Roskilde Nord 71 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:42.651 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til offentlige og private fællesanlæg: skole, børne- og ældreinstitutioner, kirke og kirkegård, bibliotek, sociale institutioner, administration (stat, kommune), sygehus, offentligt værk, universitet, forsøgsanlæg, teater, traf Area for public purposes Byzone 25 1 1.0 false true false 1160 7100 7110 7120 7133 7140 7160 8180 false
1485160.0 1485160 9633472 10 9631966 10.1 Lærkevej - renseanlæg o.l. 2.D.4 Roskilde Nord 71 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:42.780 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til offentlige og private fællesanlæg: skole, børne- og ældreinstitutioner, kirke og kirkegård, bibliotek, sociale institutioner, administration (stat, kommune), sygehus, offentligt værk, universitet, forsøgsanlæg, teater, traf Området må bebygges med de nødvendige bygninger for renseanlæggets drift. Area for public purposes Byzone true true false 1160 7100 7110 7120 7133 7140 7160 8180 false
1485161.0 1485161 9633394 10 9631966 10.1 Ravnsholt - institution 2.D.6 Roskilde Nord 71 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:42.907 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til offentlige og private fællesanlæg: skole, børne- og ældreinstitutioner, kirke og kirkegård, bibliotek, sociale institutioner, administration (stat, kommune), sygehus, offentligt værk, universitet, forsøgsanlæg, teater, traf Area for public purposes Byzone 25 1 1.0 false true false 1160 7100 7110 7120 7133 7140 7160 8180 false
1485162.0 1485162 9633217 10 9631966 10.1 Gymnasium, institutioner mv. 2.D.7 Roskilde Nord 71 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:43.050 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til offentlige og private fællesanlæg: skole, børne- og ældreinstitution, kirke og kirkegård, bibliotek, sociale institutioner, administration (stat, kommune), sygehus, offentligt værk, universitet, forsøgsanlæg, teater, trafik Area for public purposes Byzone 30 3 2.0 false true false 1160 7100 7110 7120 7133 7140 7160 8180 false
1485163.0 1485163 9633455 10 9631966 10.1 Himmelev Sognevej - plejehjem o.l. 2.D.8 Roskilde Nord 71 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:43.182 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til offentlige og private fællesanlæg: skole, børne- og ældreinstitutioner, kirke og kirkegård, bibliotek, sociale institutioner, administration (stat, kommune), sygehus, offentligt værk, universitet, forsøgsanlæg, teater, traf Area for public purposes Byzone 35 1 2.0 false true false 1100 7100 7110 7120 7133 7140 7160 8180 false
1485164.0 1485164 9633444 10 9631966 10.1 Østre Ringvej (idrætsanlægget) 2.F.12 Roskilde Nord 51 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:43.308 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til rekreativt grønt område og offentlige formål, som park, boldbaner mv. Området må bebygges med de for områdets drift/ brug nødvendige bygninger Recreational area Byzone 15.0 2.0 false true false 5110 5120 7100 false
1485165.0 1485165 9633288 10 9631966 10.1 Knud den Stores Vej 2.F.2 Roskilde Nord 51 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:43.377 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til rekreativt grønt område. Området skal friholdes for bebyggelse. Recreational area Byzone true true false 5110 false
1485166.0 1485166 9633346 10 9631966 10.1 Himmelev Mose 2.F.3 Roskilde Nord 51 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:43.423 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til rekreativt grønt område. Området skal friholdes for bebyggelse. Recreational area Byzone true true false 5110 false
1485167.0 1485167 9633275 10 9631966 10.1 Ladegårdsstien 2.F.6 Roskilde Nord 51 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:43.469 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til rekreativt grønt område. Området skal friholdes for bebyggelse. Recreational area Byzone true true false 5110 false
1485168.0 1485168 9633197 10 9631966 10.1 Fynsvej/Ollerupvej 2.F.7 Roskilde Nord 51 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:43.516 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til rekreativt grønt område samt offentlige formål, som park, boldbaner mv. Området må bebygges med de for dets drift nødvendige bygninger Recreational area Byzone 1.0 false true false 5110 5120 7100 false
1485169.0 1485169 9633676 10 9631966 10.1 Trekroner, landområde 2.LB.4 Roskilde Nord 91 2 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:43.595 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Landområdet udlægges til jordbrug, natur- og fritidsformål. Området ligger inden for det bynære landskab omkring Roskilde. Der henvises til "Strategi for Roskildes Grønne Ring" Landzonebestemmelserne vil blive administreret særligt restriktivt for ny bebyggelse. Lokalplanlægning inden for rammeområdet kræver tillæg til kommuneplanen, hvor der gøres nærmere rede for den præcise arealanvendelse, bygningsregulering, miljøforhold mv. Land area Landzone true true false 5190 9110 false
1485170.0 1485170 9633443 10 9631966 10.1 Ibsgården, institutioner mv. 2.D.5 Roskilde Nord 71 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:43.660 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til offentlige og private fællesanlæg: skole, børne- og ældreinstitutioner, kirke og kirkegård, bibliotek, sociale institutioner, administration (stat, kommune), sygehus, offentligt værk, universitet, forsøgsanlæg, teater, tra Area for public purposes Byzone 25 2 2.0 false true false 1160 7100 7110 7120 7133 7140 7160 8180 false
1485172.0 1485172 9633606 10 9631966 10.1 Bymarken 3.BE.1 Roskilde Syd 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:43.860 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til boligformål - etageboligbebyggelse - med mulighed for indpasning af offentlige formål (f.eks. institutioner, friarealer o.lign.) og lokalbutikker til områdets daglige forsyning, samt liberale erhverv. Der skal sikres udendørs opholdsarealer til områdets brugere, fortrinsvis på terræn. Residential area Byzone 60 1 4.0 false true false 1100 1130 3110 4130 5115 7100 false
1485173.0 1485173 9633668 10 9631966 10.1 Hedevænget 3.BE.2 Roskilde Syd 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:43.980 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til boligformål - etageboligbebyggelse - med mulighed for indpasning af offentlige formål (f.eks. institutioner, friarealer o.lign.) og lokalbutikker til områdets daglige forsyning, samt liberale erhverv. Der skal sikres udendørs opholdsarealer til områdets brugere, fortrinsvis på terræn. Residential area Byzone 50 4 4.0 false true false 1100 1130 3110 4130 5115 7100 false
1485174.0 1485174 9633523 10 9631966 10.1 Dommervænget/Hedeboparken 3.BE.3 Roskilde Syd 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:44.091 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til boligformål - etageboligbebyggelse - med mulighed for indpasning af offentlige formål (f.eks. institutioner, friarealer o.lign.) og lokalbutikker til områdets daglige forsyning, samt liberale erhverv. Bebyggelsesprocenten er angivet for et delområde under et. Der skal sikres udendørs opholdsarealer til områdets brugere, fortrinsvis på terræn. Residential area Byzone 50 4 4.0 false true false 1100 1130 3110 4135 5115 7100 false
1485175.0 1485175 9633387 10 9631966 10.1 Bakkegården 3.BE.4 Roskilde Syd 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:44.203 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til boligformål - etageboligbebyggelse - med mulighed for indpasning af offentlige formål (f.eks. institutioner, friarealer o.lign.) og lokalbutikker til områdets daglige forsyning, samt liberale erhverv. Bebyggelsesprocenten er angivet for et delområde under et. Der skal sikres udendørs opholdsarealer til områdets brugere, fortrinsvis på terræn. Residential area Byzone 50 4 4.0 false true false 1100 1130 3110 4135 5115 7100 false
1485176.0 1485176 9633403 10 9631966 10.1 Gartnervang 3.BE.5 Roskilde Syd 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:44.308 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til boligformål - etageboligbebyggelse - med mulighed for indpasning af offentlige formål (f.eks. institutioner, friarealer o.lign.) og lokalbutikker til områdets daglige forsyning, samt liberale erhverv. Der skal sikres udendørs opholdsarealer til områdets brugere, fortrinsvis på terræn. Residential area Byzone 50 1 4.0 false true false 1100 1130 3110 4135 5115 7100 false
1485177.0 1485177 9633366 10 9631966 10.1 Nymarksvej 3.BP.1 Roskilde Syd 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:44.444 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til boligformål - åben-lav boligbebyggelse - med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning samt liberale erhverv. Residential area Byzone 2.0 false true false 1100 1110 30 3 1120 35 2 3110 4135 5115 7100 false
1485178.0 1485178 9633459 10 9631966 10.1 Sandvejen 3.BP.11 Roskilde Syd 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:44.573 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til boligformål - åben-lav boligbebyggelse - med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning samt liberale erhverv. For ejendomme, der fastlægges til butikker, institutioner eller lignende, må bebyggelsesprocenten ikke overstige 45. Residential area Byzone 30 2 2.0 false true false 1100 1110 3110 4135 45 2 5115 7100 45 2 false
1485179.0 1485179 9633586 10 9631966 10.1 Tingvej 3.BP.13 Roskilde Syd 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:44.714 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til boligformål - åben-lav boligbebyggelse - med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning samt liberale erhverv. For ejendomme, der fastlægges til butikker, institutioner eller lignende, må bebyggelsesprocenten ikke overstige 45. Residential area Byzone 30 2 2.0 false true false 1100 1110 3110 4135 45 2 5115 7100 45 2 false
1485180.0 1485180 9633397 10 9631966 10.1 Stærkendevej 3.BP.14 Roskilde Syd 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:44.972 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til boligformål - åben-lav boligbebyggelse - med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning samt liberale erhverv. For ejendomme, der fastlægges til butikker, institutioner eller lignende, må bebyggelsesprocenten ikke overstige 45. Residential area Byzone 30 2 2.0 false true false 1100 1110 3110 4135 45 2 5115 7100 45 2 false
1485181.0 1485181 9633420 10 9631966 10.1 Hjortelund 3.BP.15 Roskilde Syd 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:45.092 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til boligformål - åben-lav boligbebyggelse - med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning samt liberale erhverv. For ejendomme, der fastlægges til butikker, institutioner eller lignende, må bebyggelsesprocenten ikke overstige 45. Residential area Byzone 30 2 2.0 false true false 1100 1110 3110 4135 45 2 5115 7100 45 2 false
1485182.0 1485182 9633645 10 9631966 10.1 Mørbjergparken m.fl. 3.BP.16 Roskilde Syd 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:45.222 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til boligformål - åben-lav boligbebyggelse - med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning samt liberale erhverv. For ejendomme, der fastlægges til butikker, institutioner eller lignende, må bebyggelsesprocenten ikke overstige 45. Residential area Byzone 30 2 2.0 false true false 1100 1110 3110 4135 45 2 5115 7100 45 2 false
1485183.0 1485183 9633389 10 9631966 10.1 Snebærvej 3.BP.4 Roskilde Syd 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:45.340 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til boligformål - åben-lav boligbebyggelse - med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning samt liberale erhverv. Residential area Byzone 2.0 false true false 1100 1110 30 3 1120 35 1 3110 4135 5115 7100 false
1485184.0 1485184 9633595 10 9631966 10.1 Engblommevej 3.BP.5 Roskilde Syd 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:45.458 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til boligformål - åben-lav boligbebyggelse - med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning samt liberale erhverv. Residential area Byzone 2.0 false true false 1100 1110 30 3 1120 35 1 3110 4135 5115 7100 false
1485185.0 1485185 9633249 10 9631966 10.1 Bonderosevej 3.BP.6 Roskilde Syd 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:45.585 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til boligformål - åben-lav boligbebyggelse - med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning samt liberale erhverv. Residential area Byzone 2.0 false true false 1100 1110 30 3 1120 35 1 3110 4135 5115 7100 false
1485186.0 1485186 9633442 10 9631966 10.1 Tulipanvej 3.BP.7 Roskilde Syd 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:45.731 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til boligformål åben-lav boligbebyggelse med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning samt liberale erhverv. På ejendommen, der ligger i den no Residential area Byzone 2.0 false true false 1100 1110 30 3 1120 35 1 3110 45 4 4135 4180 45 4 5115 7100 false
1485187.0 1485187 9633426 10 9631966 10.1 Bakkedraget/Havelodden 3.BP.8 Roskilde Syd 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:45.910 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til boligformål - åben-lav boligbebyggelse - med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning samt liberale erhverv. Residential area Byzone 2.0 false true false 1100 1110 30 3 1120 35 1 3110 4135 5115 7100 false
1485188.0 1485188 9633463 10 9631966 10.1 Bymarken/ Dommervænget 3.BT.2 Roskilde Syd 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:46.054 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til tæt-lav boligbebyggelse, med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal, o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning, samt liberale erhverv. Residential area Byzone 40 1 2.0 false true false 1120 3110 4130 5115 7100 false
1485189.0 1485189 9633468 10 9631966 10.1 Dommervænget 3.BT.3 Roskilde Syd 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:46.161 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til tæt-lav boligbebyggelse, med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal, o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning, samt liberale erhverv. Residential area Byzone 40 1 2.0 false true false 1120 3110 4130 5115 7100 false
1485190.0 1485190 9633658 10 9631966 10.1 Højvanggård 3.BT.5 Roskilde Syd 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:46.259 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til tæt- lav boligbebyggelse, med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal, o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning, samt liberale erhverv. Residential area Byzone 40 1 2.0 false true false 1100 1120 3110 4130 5115 7100 false
1485191.0 1485191 9633245 10 9631966 10.1 Moesgården 3.BT.6 Roskilde Syd 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:46.377 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til tæt-lav boligbebyggelse, med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal, o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning, samt liberale erhverv. Residential area Byzone 40 1 2.0 false true false 1120 3110 4130 5115 7100 false
1485192.0 1485192 9633349 10 9631966 10.1 Sandrækkerne 3.BT.7 Roskilde Syd 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:46.500 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til tæt-lav boligbebyggelse, med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal, o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning, samt liberale erhverv. Residential area Byzone 40 1 2.0 false true false 1100 1120 3110 4130 5115 7100 false
1485193.0 1485193 9633392 10 9631966 10.1 Præstemarksvej - offentlige formål 3.D.1 Roskilde Syd 71 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:46.616 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til offentlige og private fællesanlæg: skole, børne- og ældreinstitutioner, kirke og kirkegård, bibliotek, sociale institutioner, administration (stat, kommune), sygehus, offentligt værk, universitet, forsøgsanlæg, teater, traf Der fastlægges moderate bevaringsbestemmelser, så de karakteristiske og værdifulde dele af den ældre bebyggelse ikke skæmmes af om- og nybyggeri. Area for public purposes Byzone 25 1 1.5 false true false 1160 7110 7120 7133 7140 7160 8180 false
1485194.0 1485194 9633390 10 9631966 10.1 Vindinge Skole 3.D.15 Roskilde Syd 71 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:46.737 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til offentligt formål, skole, idrætsplads, institution mv. Area for public purposes Byzone 40 1 2.0 false true false 5120 7100 7110 false
1485195.0 1485195 9633674 10 9631966 10.1 Vindinge Kirke 3.D.16 Roskilde Syd 71 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:46.813 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til offentligt formål, kirke, menighedshus, kirkegård og parkeringsplads o.l.. Området må bebygges med de for dets drift nødvendige bygninger. Kirken er omfattet af en omgivelsesfredning. Area for public purposes Byzone true true false 7100 7160 false
1485196.0 1485196 9633470 10 9631966 10.1 Østre Ringvej - idrætsanlæg 3.D.23 Roskilde Syd 71 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:46.871 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til offentlige og private fællesanlæg: idrætsanlæg, skole, børne- og ældreinstitutioner, kirke og kirkegård, bibliotek, sociale institutioner, administration (stat, kommune), sygehus, offentligt værk, universitet, forsøgsanlæ Området må kun bebygges med de for dets drift nødvendige bygninger Area for public purposes Byzone 2.0 false true false 1160 7110 7120 7133 7140 7160 8180 false
1485197.0 1485197 9633353 10 9631966 10.1 Københavnsvej - Hedegårdenes skole 3.D.4 Roskilde Syd 71 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:47.111 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til offentlige og private fællesanlæg: skole, børne- og ældreinstitutioner, kirke og kirkegård, bibliotek, sociale institutioner, administration (stat, kommune), sygehus, offentligt værk, universitet, forsøgsanlæg, teater, traf Area for public purposes Byzone 40 1 3.0 false true false 1160 7110 7120 7133 7140 7160 8180 false
1485198.0 1485198 9633303 10 9631966 10.1 Gammel Vindingevej - beredskabsstation 3.D.6 Roskilde Syd 71 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:47.232 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til offentlige og private fællesanlæg: skole, børne- og ældreinstitutioner, kirke og kirkegård, bibliotek, sociale institutioner, administration (stat, kommune), sygehus, offentligt værk, universitet, forsøgsanlæg, teater, traf Bygningshøjden kan forhøjes, hvis særlige hensyn til beredskabsstationens drift nødvendiggør dette. Area for public purposes Byzone 2.0 1 12.0 false true false 1160 7100 7110 7120 7133 7140 7150 7160 8180 false
1485199.0 1485199 9633654 10 9631966 10.1 Astersvej - Østervangsskolen 3.D.7 Roskilde Syd 71 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:47.391 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til offentlige og private fællesanlæg: skole, børne- og ældreinstitutioner, kirke og kirkegård, bibliotek, sociale institutioner, administration (stat, kommune), sygehus, offentligt værk, universitet, forsøgsanlæg, teater, traf Area for public purposes Byzone 40 1 2.0 false true false 1160 7100 7110 7120 7133 7140 7160 8180 false
1485200.0 1485200 9633499 10 9631966 10.1 Grønt område, Ensianvej 3.F.4 Roskilde Syd 51 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:47.527 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til rekreativt grønt område. Området skal friholdes for bebyggelse. Recreational area Byzone true true false 5110 false
1485201.0 1485201 9633700 10 9631966 10.1 Parkvænget 4.BE.12 Roskilde Vest 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:47.574 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til etageboligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten er angivet for et delområde under et. Der skal sikres udendørs opholdsarealer til områdets brugere, fortrinsvis på terræn. Residential area Byzone 50 1 5.0 false true false 1130 false
1485202.0 1485202 9633698 10 9631966 10.1 Fælledvej 8 4.BE.13 Roskilde Vest 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:47.626 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til etageboligbebyggelse Ny bebyggelse skal udføres som huludfyldning, der indpasses i gadebilledet. Der skal sikres udendørs opholdsarealer, svarende til minimum 30 % af etagearealet. Der skal etableres parkering, svarende til min. 1 p-plads pr. 100 m2 boligareal. Residential area Byzone 110 2 4.0 false true false 1130 false
1485203.0 1485203 9633583 10 9631966 10.1 Kristiansminde 4.BP.10 Roskilde Vest 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:47.671 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til åben-lav boligbebyggelse og tæt-lav boligbebyggelse, med mulighed for indpasning af offentlige formål, plejecenter og institutioner samt lokalbutikker til områdets daglige forsyning og liberale erhverv. For åben-lav boligbebyggelse, der må opføres i to etager eller mere efter en samlet plan på særligt udpegede steder ved hovedadgangsvej, kan bebyggelsesprocenten forøges til 40. Residential area Byzone 45 4 3.0 false true false 1110 1120 3110 4130 7100 7135 false
1485204.0 1485204 9633487 10 9631966 10.1 Stamvejen - Nord 4.BP.12 Roskilde Vest 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:47.784 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til åben-lav boligbebyggelse. Residential area Byzone 25 3 2.0 false true false 1110 false
1485205.0 1485205 9633639 10 9631966 10.1 Lyngbakken 4.BP.13 Roskilde Vest 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:47.846 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til åben-lav boligbebyggelse og tæt-lav boligbebyggelse, med mulighed for indpasning af offentlige formål og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning samt liberale erhverv. Residential area Byzone 30 2 2.0 false true false 1110 1120 3110 4130 45 3 7100 45 3 false
1485206.0 1485206 9633254 10 9631966 10.1 Møllehusvej/Sankt Hans Gade 4.BP.3 Roskilde Vest 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:47.953 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til boligformål - åben-lav boligbebyggelse - med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning samt liberale erhverv. For ejendomme, der fastlægges til butikker, institutioner eller lignende, må bebyggelsesprocenten ikke overstige 45. Residential area Byzone 30 3 2.0 false true false 1100 1110 3110 4130 45 2 5115 7100 45 2 false
1485207.0 1485207 9633647 10 9631966 10.1 Wæbersvej 4.BP.5 Roskilde Vest 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:48.081 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til boligformål - åben-lav boligbebyggelse - med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning samt liberale erhverv. For ejendomme, der fastlægges til butikker, institutioner eller lignende, må bebyggelsesprocenten ikke overstige 45. Residential area Byzone 30 2 2.0 false true false 1100 1110 3110 4130 45 4 5115 7100 45 4 false
1485208.0 1485208 9633476 10 9631966 10.1 Eget Bo 4.BP.6 Roskilde Vest 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:48.192 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til boligformål - åben-lav boligbebyggelse - med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning samt liberale erhverv. For ejendomme, der fastlægges til butikker, institutioner eller lignende, må bebyggelsesprocenten ikke overstige 45. Residential area Byzone 30 2 2.0 false true false 1100 1110 3110 4130 45 2 5115 7100 45 2 false
1485209.0 1485209 9633332 10 9631966 10.1 Lysholmsvej 4.BP.7 Roskilde Vest 11 1 20191218 20200617 20200625 20191220 20200301 2019/05/06 12:43:21.416 2020/06/25 12:39:48.312 V 265 https://dokument.plandata.dk/11_9631966_1593081168684.pdf 20200625 20190509 Området udlægges til boligformål - åben-lav boligbebyggelse - med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal o.l.) og lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning samt liberale erhverv. Residential area Byzone 30 2 2.0 false true false 1100 1110 3110 4130 45 2 5115 7100 45 2 false

History and comments


This task was created by the system


Task was assigned to Carolin Bellstedt and status was changed: Open → In Progress


Status change: In Progress → Completed


This file gives the following error: "We have tried processing this file, but have encountered an error. The following error occurred when trying to merge geometries: Invalid geometry pointer returned from "OGR_G_Union"."

I've tried to figure out what this means, but it didn't get me anywhere useful. The file works normally in QGIS, as far as I can determine.
Does anyone know how to handle this error?