Back

Road network in Mikkeli

The data covers the road network maintained by the Finnish Transport Infrastructure Agency.

Kaistat (Tierekisterin tietolaji 160)
Abstract text (data)

Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Tätä tietolajia ei päivitetä, vaan sen sisältö tulee tierekisterin kaistataulusta. Kaistoja ylläpidetään Digiroadissa.
Metadata date

2020-11-27T14:49Z
Online resources


http://www.vayla.fi/palveluntuottajat/aineistot/tierekisteri
Tiedostolatauspalvelu
avoin:TL160
TL160

Topic categories


Transportation

Lineage statement

Tierekisteriin on vuodesta 1975 alkaen kerätty tiedot valtion hallinnoimista maanteistä. Vuodesta 1989 alkaen myös maanteiden ominaisuuksien historia on säilytetty ko. tietojen muuttuessa. Väyläviraston sisäinen Tieosoitejärjestelmä on 1990-luvulla yhdistetty Maanmittauslaitoksen tuottamaan tiekannan geometriaan, jonka jälkeen verkon topologista eheyttä on korjattu 2000-luvulla.
Responsible party


Väylävirasto
paikkatieto@vayla.fi

Date

2009-05-22 (Publication)
Resource type


Dataset

Keywords


Tierekisteri
Kaistat
avoindata.fi

Domain consistency
Conformance
Specification title: KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1089/2010, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta
Dataset is not conformant to the specification.
Explanation: --- Selitys onko aineisto tietotuotemäärittelyn mukainen ---- --- Klikkaa sääntöjenmukaisuusaste, jos on määrittelyn mukainen ---
Access constraints


Other restrictions

Map

View interactive map

Associated space

Mikkeli

Part of this shapefile

This shapefile contains 169 items - we are only displaying the first 20 below. View all »
View all »

Attachment(s)


Something wrong with this information? Report errors here.