Back

Food waste from restaurants, canteens and other food services in Finland 2018-2019

Food waste from restaurants, canteens and other food services in Finland 2018-2019. A report by LUKE. (Silvennoinen, K., Nisonen, S. ja Lahti, L. 2019. Ravitsemispalveluiden elintarvikejäte : j ätteen määrä 2018–2019 ja seurannan kehittäminen. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 1/2020. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 45 s)

Associated space

Mikkeli

Something wrong with this information? Report errors here.