Back

Railways in Mikkeli

Rataverkko
Aineiston tiivistelmä

Yksiraiteinen ratalinja-aineisto Väyläviraston hallinnoimasta rataverkosta koko Suomen alueelta. Aineisto ei sisällä yksityisraiteita. Sisältää ominaisuustietoina rataosanumeron sekä ratakilometritiedon, joiden avulla voidaan asemoida (lineaarinen referointi) ratarekisterien kohteita. Aineistosta ei selviä moniraiteiset osuudet tai liikennepaikat (ratapihat).
Metatiedon päiväys

2020-11-20T15:54Z

Aineisto ladattu Väyläviraston latauspalvelusta.

Map

Associated space

Mikkeli

Attachment(s)


Something wrong with this information? Report errors here.